Gammalt företag i ny tappning

 

ECO Bygg & Fastighet Norden AB grundades i augusti 2012, men dess historik är mycket äldre och sträcker sig till år 1990.

 

Verksamheten startade i Stockholm med fokus på invändiga ytor. Med tiden har vi växt till att erbjuda alla former av bygg- och handarbeten.

ECO Bygg & Fastighet Norden AB, Myrstuguvägen 83, 143 32 Vårby. Tel 076-055 81 46. E-post: info@ecobyggochfastighet.se

Copyright© ECO Bygg & Fastighet Norden AB 2014