ECO Bygg & Fastighet Norden AB, Myrstuguvägen 83, 143 32 Vårby. Tel 076-055 81 46. E-post: info@ecobyggochfastighet.se

Copyright© ECO Bygg & Fastighet Norden AB 2014

Behörigheter

ROT-avdrag

ROT-avdraget innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus, fritidshus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50 procent av underlaget, dock med max 50 000 kronor per år och individ.

 

 

Läs mer om ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida.

Kontakt